Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Registreerimine

Lapse registreerimiseks täida alljärgnev registreerimisvorm ↓


Vormi täitmine ei tähenda automaatset lapse registreerimist huviringis valitud päevaks ja kellaajaks. Jätame endale õiguse muuta tundide ajakava ja läbiviimise viisi, sõltuvalt rühmade arvust, epidemioloogilisest olukorrast ning muudest vääramatu jõu asjaoludest.


Võtame ühendust e-maili teel mitte hiljem kui 7 päeva pärast registreerimisvormi saamisest meie poolt.


Palun täida kõik tähekesega märgitud väljad (*)

Vali huviringi keel*
Vali sobivad ajad huviringis käimiseks
Üks laps saab osaleda 1 kord nädalas. Jätame endale õiguse muuta ajakava, etteteatades vähemalt 72 h enne tunni algust. Online tunni ajal rangelt soovituslik täiskasvanu osalemine.
Millise perioodi eest soovid tasuda?*
Lapse andmed
Lapse ees- ja perekonnanimi*
Isikukood*
Vanus*
Lapse telefoninumber*
Elukoha aadress*
Mis koolis laps õpib?*
Lapsevanema/hooldaja andmed
Ees- ja perekonnanimi*
Lapsevanema isikukood*
Telefoninumber*
E-mail*
Teise kontaktisiku ees- ja perekonnanimi (juhuks kui teiega ühendust ei saa)*
Teise kontaktisiku telefoninumber (juhuks kui teiega ühendust ei saa)*
Kust said meist teada?*
Kommentaarid